piątek, 4 maja 2012

O podróżach

Dlaczego lubimy podróżować?
   Znany polski filozof Leszek Kołakowski w swoich "Mini wykładach o maxi sprawach" twierdzi, że w podróżach nie kieruje nami żądza wiedzy ani ochota ucieczki od codzienności,ale ciekawość.Jesteśmy ciekawi po prostu.
Żyje w nas potrzeba nowości i jest to związane z naszym,swoiście ludzkim przeżywaniem czasu.
  "Chcielibyśmy zawsze być u początku, mieć poczucie,że świat jest dla nas otwarty,że się zaczyna własnie, a samo przeżycie nowości w takie poczucie nas wprowadza, choćby w złudzeniu.(...)Zauważmy przy tym,że instynkt ciekawości, szukanie nowego, fascynacja tym co nieznane,jest to rodzaj życia, w którym zakłada się, choćby bezwiednie , pewien obraz świata,pewną ' filozofię'. Zakłada się mianowicie,że świat, w którym przebywamy, świat naszego doświadczenia , jest  cz e g o ś   w a r t." I to sklania  nas do podróżowania.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz